Energy Solutions Center Καπετανίδου 14 & Βησσαρίωνος  Τ.Κ 55131

                                                                                                                                    2310 433412  Καραμπουρνάκι  Καλαμαριά  Θεσσαλονίκη esc.com.gr ©

                                                                                                                                                                                              

Energy Solutions Center

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ

ESCBAXI LUNA DUO-TEC 24GA

Η σειρά των λεβήτων υψηλής ισχύος Luna Duo-tec MP αποτελείται από μονάδες συμπύκνωσης για  παραγωγή  θερμότητας   μόνο για θέρμανση με αποδιδόμενη ισχύ  από 50 ως 110 kW (50/30 °C) καθώς και ένα μοντέλο πιστοποιημένο στα 35 kW (80/60 °C). Η σειρά χαρακτηρίζεται από υψηλές αποδόσεις, υψηλό  λόγο  προσαρμογής ισχύος 1:9, αυτόματη ρύθμιση του κυκλοφορητή (δύο ταχυτήτων) που περιλαμβάνεται στο υδραυλικό μέρος της μονάδας, απλή λειτουργία και εγκατάσταση. Πλήρης σειρά παρελκόμενου εξοπλισμού για απλές εγκαταστάσεις  αλλά και  για δημιουργία συστημάτων αλληλουχίας (cascade).

- υψηλός  λόγος  προσαρμογής ισχύος 1:9 , μεγαλύτερη απόδοση και αθόρυβη λειτουργία

- ψηφιακός πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD, πλήκτρα παραμετροποίησης και ρύθμισης, ψηφιακό αισθητήριο θερμοκρασίας  και μανόμετρα (ψηφιακό και αναλογικό)του κυκλώματος θέρμανσης  

- κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης, χαμηλής κατανάλωσης

- εναλλαγή θερμότητας με θάλαμο καύσης και  εναλλάκτη από σωλήνα ελικοειδούς μορφής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L

- Δυνατότητα εγκατάστασης πολλαπλών μονάδων με λειτουργία αλληλουχίας και διαχείριση πολύπλοκων μικτών συστημάτων

 

Το πρωταρχικό στοιχείο και η βάση των λεβήτων συμπύκνωσης είναι η σωστή εναλλαγή θερμότητας με θάλαμο καύσης και σωληνωτό εναλλάκτη ελικοειδούς μορφής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό του εναλλάκτη θερμότητας επιτρέπει μια πολύ περιορισμένη θερμική αδράνεια και ως εκ τούτου μια ταχεία ανταπόκριση στις μεταβολές της θερμικής ισχύος που απαιτείται από το σύστημα , ενώ οι επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα προστατεύουν τον  εναλλάκτη θερμότητας από τον κίνδυνο διάβρωσης εξαιτίας συμπύκνωσης. Η παρουσία ενός κυκλοφορητή αυτόματης προσαρμογής ταχύτητας βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα του λέβητα, προσαρμόζοντας εγκαίρως την παροχή του νερού ώστε να επιτευχθείη βέλτιστη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής. Τέλος, το ευρύ φάσμα της διαμόρφωσης ισχύος του καυστήρα επιτρέπει την καλύτερα προσαρμογή της ισχύς του λέβητα στο απαιτούμενο θερμικό φορτίο της εγκατάστασης αποφεύγοντας ενεργοβόρα start-stop. Η προσαρμογή των διαφόρων εξαρτημάτων του λέβητα έχει ανατεθεί σε μια ηλεκτρονική ψηφιακή κάρτα διπλού μικροεπεξεργαστή τελευταίας γενιάς που επιτρέπει μια απλή και αξιόπιστη διαχείριση του λέβητα μέσω ενός πίνακα ελέγχου με μεγάλη αυτοφωτιζόμενη οθόνη LCD. Εκτός από τον  καθημερινό και εβδομαδιαίο προγραμματισμό  λειτουργίας της θέρμανσης και του ζεστού νερού, καθώς και τη ρύθμιση του συστήματος αντιστάθμισης (εξωτερικής ή και εσωτερικής θερμοκρασίας), σύμφωνα με τα κριτήρια άνεσης που επιλέγονται ηλεκτρονικά από τον χρήστη , επιτρέπει επίσης την εύκολη ενσωμάτωση συστημάτων  παραγωγής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προγραμματίζοντας ένα σύνολο παραμέτρων ρύθμισης με τις οποίες είναι δυνατή η ρύθμιση του λέβητα για βελτιστοποίηση της απόδοσης σε σχέση με το είδος του συστήματος στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει, έχοντας  μεγάλη ευελιξία στη χρήση αυτής της σειράς των λεβήτων σε πολύ διαφορετικές καιρικές συνθήκες.


Σύστημα καυστήρα-εναλλάκτη
Η σύσταση του μίγματος αέρος-φυσικού αερίου, ο καυστήρας και ο εναλλάκτη θερμότητας είναι τα κύρια συστατικά που επιτρέπουν στους λέβητες συμπύκνωσης να εξασφαλίσουν την βέλτιστη δυνατή υψηλή απόδοση. Ο τύπος  των λεβήτων που διαθέτουν προ-ανάμειξη,  χάρη στο νέο σχεδιασμό και την τεχνική του διπλού κλαπέτου (Venturi), είναι σε θέση να εγγυηθεί  στον καυστήρα μια συνεχή αναλογία αέρα / καυσίμου (αερίου), ανεξάρτητα από τον αριθμό των στροφών του ανεμιστήρα, μειώνοντας την κατανάλωση στο ελάχιστο και διασφαλίζοντας πάντα μια σωστή καύση και ως εκ τούτου μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Ακόμα, για την εξοικονόμηση ενέργειας και για την υψηλότερη απόδοση, αυτή η νέα τεχνολογία συντελεί σε μια αναλογία διαμόρφωσης ισχύος 1:9, επιτρέποντας μεγάλη ευελιξία στο λέβητα, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε μεγάλες διακυμάνσεις του  θερμικού φορτίου, όπως απαιτείται όλο και περισσότερο στα κτίρια  πολυκατοικιών νέας γενιάς αλλά και στα εποχικά φορτία λόγω αλλαγής καιρικών συνθηκών. Στη σειρά  από 35 ως 70 kW ο καυστήρας ανοξείδωτου χάλυβα , μέσω του εσωτερικού διαχύτη και της ειδικής μικροδιάτρησης επί της κυλινδρικής επιφάνειάς του, επιτρέπει μία ομοιόμορφη κατανομή του μίγματος αέρα / αερίου, ανεξάρτητα από το μήκος του. Στη σειρά  ισχύος από 90 ως 110 kW ο καυστήρας καλύπτεται   από μεταλλικές ίνες. Αυτό επιτρέπει να έχουμε ένα στρώμα από πολύ μικρή φλόγα  για τη βέλτιστη ακτινοβολία θερμότητας και την ελαχιστοποίηση του σχηματισμού οξειδίων του αζώτου. Στη σειρά  από 35 ως 70 kW ο κύριος εναλλάκτης, εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, αποτελείται από ένα ενιαίο θάλαμο καυστήρα / καυσαερίων, γεγονός που του επιτρέπει να περιορίσει τις διαστάσεις του λέβητα σε εγκαταστάσεις υψηλής ισχύος κάνοντάς τον έτσι ευέλικτο, ακόμη και σε σχετικά μικρούς χώρους λεβητοστασίων. Οι δύο λέβητες υψηλής ισχύος (90 και 110 kW) έχουν εναλλάκτη από ανοξείδωτο χάλυβα με διπλό θάλαμο. Στο εσωτερικό των δύο κυλινδρικών θαλάμων καυσαερίων ( θάλαμος καύσης και θάλαμος συμπύκνωσης) τοποθετημένα κάθετα βρίσκονται οι ελικοειδούς μορφής σωληνώσεις , πάντοτε από ανοξείδωτο χάλυβα, εντός των  οποίων ρέει το νερό του πρωτεύοντος κυκλώματος θέρμανσης. Στον άνω θάλαμο τα θερμά καυσαέρια αποβάλουν ποσά θερμότητα προς το νερό θέρμανσης που επιστρέφει από το δίκτυο τερματικών μονάδων (θερμαντικά σώματα, FCU κ.λ.π.), και περνά μέσα από τους εναλλάκτες σωλήνων ελικοειδούς μορφής, προκαλώντας την συμπύκνωση των υδρατμών του καυσαερίου και αποδίδοντας έτσι τη λανθάνουσα θερμότητα στο νερό θέρμανσης, προθερμαίνοντάς το πριν μπει στο θάλαμο καύσης.

 

Ηλεκτρονικός 

Όλη η σειρά των επιτοίχιων λεβήτων υψηλής ισχύος LUNA DUO-TEC MP είναι εξοπλισμένη με ένα πίνακα ελέγχου: Κάθε πλήκτρο ενεργοποιεί μια συγκεκριμένη  λειτουργία και στην οθόνη LCD εμφανίζονται ταυτόχρονα αριθμοί  και σύμβολα που επιτρέπουν την άμεση και σαφή πληροφόρηση του χρήστης σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας καθώς και την εύκολη ανάγνωση, τον άμεσο  προγραμματισμό, τη ρύθμιση και τον έλεγχο των παραμέτρων. Η ηλεκτρονική πλακέτα του λέβητα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον έλεγχο του λέβητα συμπύκνωσης και επιτρέπει την εκκίνηση, τον έλεγχο και την εποπτεία αυτού του τύπου λέβητα. Ταυτόχρονα αναλαμβάνει τη σωστήδιαχείριση του καυστήρα, αλλά και του συστήματος θέρμανση καθώς και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης .Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της νέας γενιάς των ηλεκτρονικών πλακετών είναι χωρίς αμφιβολία η δυνατότητα ενσωμάτωσης  διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής θερμότητας μέσω της χρήσης μικρών καρτών διασύνδεσης, χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων μερών του συστήματος θέρμανσης. Όλο το λογισμικό ελέγχου, διαχείρισης  και  επικοινωνίας (δηλαδή όλα τα "έξυπνα" τμήματα  ενός συστήματος θέρμανσης) βρίσκεται στο κύκλωμα του λέβητα, και για το λόγο αυτό οι μόνες διασυνδέσεις που απαιτούνται για την ενσωμάτωση άλλων πηγών θερμότητας είναι τύπου hardware, δηλαδή επεκτάσεις των συνδέσεων στη μητρική πλακέτα και πιθανώς μια πρόσθετη οθόνη παραμετροποίησης (text knob) για τον προγραμματισμό των παραμέτρων ενός περίπλοκου συστήματος θέρμανσης.


Χαρακτηριστικά:

- Διπλός μικροεπεξεργαστής: ένα λογισμικό τελευταίας γενιάς για τον έλεγχο του λέβητα ή ακόμη και ενός ολοκληρωμένου συστήματος θέρμανσης.

- Διαχείριση των στροφών του κυκλοφορητή πρωτεύοντος κυκλώματος βάσει ισχύος λειτουργίας

- Ημερήσιος προγραμματισμός της θέρμανσης και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

- Ηλεκτρονικός αισθητήρας θερμοκρασίας

- Αυτο-διάγνωση: αναφορά και περιγραφή των πιθανών ανωμαλιών

- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας  (εξωτερικός αισθητήρας-προαιρετικός)

- Αυτόματη εναλλαγή χειμώνα / καλοκαίρι με ένα συνδεδεμένο εξωτερικό αισθητήρα

- Δυνατότητα εγκατάστασης σε συστοιχία για λειτουργία μεαλληλουχία  με τη βοήθεια του λογισμικού που περιλαμβάνεται στην κάρτα

- Δυνατότητα εγκατάστασης σε  μικτά συστήματα (χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία)

 

Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο είναι ένα πολυλειτουργικό αξεσουάρ για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του δωματίου που θερμαίνεται. Ελέγχει  τη λειτουργία ρύθμισης ισχύος του λέβητα βάσει των αυξομειώσεων της εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ρυθμίζοντας παράλληλα τη θερμοκρασία  προσαγωγής του λέβητα, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Με τον καθορισμό των χρονικών περιόδων άνεσης είναι δυνατός ο προγραμματισμός της περιόδου λειτουργίας του κυκλώματος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (εάν ο λέβητας είναι ενεργοποιημένος). Με τον προγραμματισμό "Διακοπές", μπορείτε να ορίσετε περιόδους ειδικής λειτουργίας του λέβητα θέρμανσης  κατά τη διάρκεια της απουσίας σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ορισμένες ειδικές λειτουργίες για τη ρύθμιση της βαλβίδας αερίου και τον έλεγχο της σύστασης των προϊόντων της καύσης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος και μια σύντομη περιγραφή της ανωμαλίας. Στην περίπτωση της εγκατάστασης πολλαπλών λεβήτων με λειτουργία αλληλουχίας, το τηλεχειριστήριο, επιτρέπει τον καθορισμό και την προβολή των παραμέτρων της λειτουργίας των λεβήτων σε αλληλουχία. Η παραμετροποίηση και λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος  δεν είναι δυνατόν να γίνει από  τον πίνακα ελέγχου των λεβήτων LUNA DUO-TEC MP και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε αυτό το αξεσουάρ για συστήματα που αποτελούνται από υψηλής ισχύος λέβητες σε σύνδεση αλληλουχίας.


Πατήστε εδώ για να δείτε τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

για τους ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ  !!!!!